Bredbånd er stort set ikke til at være uden nu om dage.

Mange danskere har bredbånd 24/7. Vi benytter hurtigt internet til at komme på online, læse bøger, se underholdning og alt muligt øvrigt.

Bredbåndsforbindelse er nærmest ikke til at undvære længere.

Det væsentligste ved dit bredbånd er, at tilgangen er til at regne med. Bredbåndet skal til at stole på, så du ikke misser noget, fordi internetforbindelsen ikke virker. Det er desuden væsentligt, at forbindelsen går hurtigt. Det er ret varierende hvilken hastighed, man har behov for. Det er individuelt, hvad man anvender sin bredbåndsforbindelse til. Er det fx mest shoppe, er det ikke nødvendigt med lige så effektiv internet, som hvis du spiller nogle krævende spil online.

Der findes mange udbydere af bredbånd bl.a. Bolignet. Hos nogle af dem har du desuden mulighed for at have dit internet, fjernsyn og mobil samme sted. At have det hele samlet et sted kan tit være en billigere løsning.

Har du været ved den samme bredsbåndudbyder og haft samme forbindelseshastighed i flere år, kan det være en god idé at undersøge den pris, du giver for det. Internethastigheden stiger ofte, og prisen bliver mindre over tid. Derfor er der en stor mulighed for, at du vil kunne indgå en mere fordelagtig aftale nu.

Konkurrencen mellem bredbåndsvirksomhederne er hård, så mon ikke dit nuværende selskab er åben for at matche en mere fordelagtig pris, hvis du hører dem om det.

Der er forskel på fiberinternet, bredbånd via kabel og mobilbredbånd.

Fiberbredbånd er nyheden inden for bredbåndsinternetforbindelse. Med fiberbredbånd ved du med sikkerhed, at din internethastighed hele tiden er den samme. Fibernet kan godt være dyrere end de andre muligheder, men det er værd at gennemsøge mulighederne herfor.

Bredbånd via kabel er bredbåndsforbindelse igennem dit antennestik. Med bredbånd via kabel kan du både få TV og internetforbindelse. Ulempen ved bredbånd via kabel er, at det kan miste hastigheden under større belastning, hvis flere personer er på samtidig.

Mobilt bredbånd. Mobilt internet er internet, du kan have med dig overalt. Det virker over mobil netværket. Du skal kun være i besiddelse af et simkort og en smartphone, ipad eller computer, og så kan du surfe på nettet på farten. Det er altså meget fleksibelt, men også lidt mere utilregneligt.

Mange danskere vælger at have enten kabel eller fibernet i hjemmet, og så tager de deres mobil bredbånd med når de ikke er hjemme. Mobil bredbånd er som oftest limiteret til et max antal GB internet, og af den grund er det ikke det mest oplagte, når der skal streames film eller tv-serier online.

Omvendt er mobilt bredbånd virkelig fikst at have med når man ikke er hjemme, og man skal have hjælp til at finde vej eller tjekke instagram med mere som dagen går.